Årsmøter

Beagle Ringen

Telemark og Vestfold

Organisasjonsnummer: 919 810 858

Stiftet 1989

Del:

Årsmøter

Innkalling til Årsmøte 2019

Dato: 27.11.2019 kl. 19:00

Sted: Malmverkstedet på Voll.

Servering: Pizza og brus, samt kaffe og kaker.

 

Frister for forslag og på kandidater, er 4 uker før årsmøte dvs. senest innen 30.10.2019.

Forslag sendes skriftlig til styret.

Forslag på kandidater leveres Valgkomiteen.

 

Komplett årsberetning med regnskap, legges ut på lagets webside senest 2 uker før årsmøte, dvs senest innen 13.11.2019.

 

Husk, sett av datoen allerede nå så sees vi på årsmøte.

 

 

Med hilsen

Styret


Innkalling til årsmøte med saksliste -   Årsmelding for 2019 -   Vedlegg forslag 11 A Utkast til nye lover Beagle Ringen Telemark og Vestfold


Regnskap 2019Valgliste 2019