Om BRT

Beagle Ringen

Telemark og Vestfold

Organisasjonsnummer: 919 810 858

Stiftet 1989

Del:

Beagle Ringen Telemark

Stiftet 1989


Beagle Ringen Telemark (BRT) er en lokal rasering for beagle interesserte.

BRT er en av flere lokale raseringer under Beagle Ringen Norge (BRN).


BRN ble stiftet 22.4.1988, og var fra starten av en landsdekkende rasering.

Beagle Ringen er en uoffisiell rasering, godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF),

men er ikke godkjent som medlemsklubb av NKK.


For å bli medlem av en lokal ring, skal vedkommende være medlem av en lokal harehundklubb.

Medlemskap i en rasering, er ikke godkjent for å delta på utstilling eller prøver.


BRT har som formål å ivareta beagle eiernes interesser,

og informere om rasens bruksområder som jakt og ettersøkshund.


BRT arrangerer medlemsmøter hvor det bl.a. blir orientert om jaktprøveregler,

sporprøveregler og utstillingsregler.


Medlemmene tilbys opplæring av, og å avlegge prøver for ettersøkshund.

BRT har hvert år siden 1989 arrangør av NOME-prøven, en ordinær SP jaktprøve.

Anne Marit Olsen ble utnevnt til æresmedlem i Beaglen Ringe Norge i 2010.                 (skjermdumpbilde fra BRN`s webside)